ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ

Σχεδιάστηκαν και διακοσμήθηκαν οι χώροι αναμονής, θεραπειών και αποκατάστασης, καθώς και ένας ξεχωριστός χώρος παιδικής φυσικοθεραπείας. Η μελέτη επικεντρώθηκε στην εργονομία των κινήσεων στο χώρο, αλλά και στις χρωματικές επιλογές με στόχο τη δημιουργία μιας ξεχωριστής ταυτότητας για το χώρο.