ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΕΙΟ
Στο οδοντιατρείο αυτό που στεγάζεται σε κλασικό διαμέρισμα της περιοχής των Αμπελοκήπων Αττικής μελετήθηκαν και προτάθηκαν χρωματισμοί τοίχων για τους χώρους εισόδου, αναμονής, θεραπείας καθώς και για το γραφείο της οδοντιάτρου. Κύριες κατευθυντήριες γραμμές η αρχιτεκτονική κατεύθυνση του διαμερίσματος, η κλασική, vintage επίπλωση και οι πίνακες τέχνης που κοσμούν τους χώρους.Read more...